înapoi sus

Termeni și condiții

Kayak Champions este denumirea comercială a Asociației Club Sportiv Nautic Titanii, un club sportiv de caiac-canoe care se adresează copiilor și adulților.
În continuare vă invităm să citiți cu atenție Termenii și condițiile site-ului pentru a avea o imagine clară asupra drepturilor și obligațiilor dumneavoastră.


I. Ce oferă Asociația Club Sportiv Nautic Titanii?
Asociația Club Sportiv Nautic Titanii (,,Noi”) reprezintă un club sportiv de caiac-canoe care oferă posibilitatea vizitatorilor site-ului de a achiziționa abonamente lunare la caiac sau dragon boat, precum si de a se înscrie la competițiile sportive organizate de Asociație, care includ sau nu taxe de participare, după caz.
Prin achiziționarea unui abonament în cadrul platformei kayakchampions.ro, înscrierea la una din competițiile sportive organizate sau accesarea site-ului, încheiați un acord obligatoriu cu Asociației Club Sportiv Nautic Titanii că sunteți de acord și veți respecta în integralitate acești Termeni și condiții.
În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Asociația Club Sportiv Nautic Titanii prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu dispozițiile GDPR ale site-ului.


II. Care sunt condițiile pentru a achiziționa un abonament sau a participa la o competiție organizată de Asociația Club Sportiv Nautic Titanii?
Un aspect foarte important pentru Noi este ca informațiile furnizate să fie corecte, complete și actualizate și să indicați o metodă de plată a abonamentului sau a taxei de participare la concurs validă. Pentru a putea achiziționa un abonament, să se înscrie la un concurs sau a plăti taxa de participare la concurs, Utilizatorul trebuie să utilizeze un dispozitiv conectat la internet, compatibil cu cerințele tehnice ale site-ului kayakchampions.ro și să aleagă o metodă de plată acceptată de site. Noi ne rezervăm dreptul de a modifica cerințele tehnice de utilizare a site-ului, de a adauga sau a șterge furnizori sau metode de plată. În cazul unor astfel de modificări, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii va notifica abonații pe e-mail, cu minim 15 (cincisprezece) zile înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări.


III. Care este plata și condițiile de plată ale abonamentului?
Pentru a beneficia de 8 ședințe de instruire în caiac sau dragon boat pe durata unei luni, Utilizatorii achiziționează un abonament lunar. În acest scop, vă putem solicita informații suplimentare relevante pentru acest procedeu, incluzând dar fără să ne limităm la numărul cardului de credit, data de expirare a cardului, adresa de facturare.
Când inițiați o tranzacție, ne autorizați să furnizăm informațiile dumneavoastră de plată către terții contractați de Asociația Club Sportiv Nautic Titanii pentru taxarea metodei de plată aleasă. Este posibil să fie necesar să furnizați informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de finalizarea procedeului de abonare. Prețul abonamentului este exprimat în lei. Asociația Club Sportiv Nautic Titanii și furnizorii sau terții contractanți nu vor fi răspunzători și nu vor putea controla perceperea unor comisioane de conversie valutară în cazul în care decideți efectuarea plății cu altă monedă.
Dacă la finalul lunii Clientul nu a consumat cele 8 ședințe le poate finaliza până la finalul lunii următoare.
Dacă din diverse motive nu își poate consuma cele 8 ședințe până la finalul lunii și nu le poate finaliza nici luna următoare, Clientul are posibilitatea de a-și îngheța abonamentul și a-și continua ședințele rămase într-o perioadă de maxim 3 luni de la data înghețării abonamentului. În acest caz trebuie să trimită o notificare scrisă pe adresa nautictitanii@gmail.com, până la finalul lunii pentru care a achiziționat abonamentul.
Dacă dorește să întrerupă abonamentul până la finalul lunii i se returneaza diferența luând în calcul un cost de 30 de lei per ședință efectuată.


IV. Ce drepturi de proprietate intelectuală sunt protejate?
Elementele din conținutul website-ului – elemente de grafică web, script-uri, programe, baze de date – sunt proprietatea Asociației Club Sportiv Nautic Titanii și sunt apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul Asociației Club Sportiv Nautic Titanii a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.


V. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate de Asociația Club Sportiv Nautic Titanii?
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii, prin intermediul website-ului , va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal pentru utilizatorii care achiziționeaza un abonament:
1. Numele și prenumele;
2. Adresa de e-mail;
3. Telefonul
4. IP-ul calculatorului și/ sau identificatorul unic al telefonului mobil;
5. Date de tipul cookies de pe site;
Colectarea datelor cu caracter personal se va face în scopul executării dispozițiilor contractuale. Datele enumerate mai sus vor fi stocate și prelucrate pe o perioadă necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor părților, însă nu mai mult de 5 ani, începând cu executarea ultimei obligații contractuale, cu excepția cazului în care alte dispoziții legale nu stipulează o altă perioadă. Temeiul legal pentru aceste procesări este cel prevăzut de art. 6 alin. 1 lit. b) și f) din Regulament: b) executarea unui contract în care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract; f) în scopul intereselor legitime urmărite de Operator.
Asociația Club Sportiv Nautic Titanii face tot posibilul ca toate aceste date cu caracter personal să rămână confidențiale și să nu fie transmise către terți, cu excepția furnizorilor de platforme de plăți și a furnizorilor de servicii de publicitate online, dar numai cu privire la acele date care sunt necesare pentru a se efectua plata abonamentului. Asociația Club Sportiv Nautic Titanii garantează că prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută strict în scopul îndeplinirii obiectului contractual și/sau a interesului legitim, că nu va folosi aceste date în alte scopuri și că va asigura securitatea și păstrarea corespunzătoare a documentelor ce conțin aceste categorii de date. Prin accesarea site-ului și abonare vă exprimați acordul ca Asociația Club Sportiv Nautic Titanii să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal. Operatorul va lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate, stocate și securizate în conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea, transmiterea datelor către terții prin care Asociația Club Sportiv Nautic Titanii iți exercită activitatea este necesară îndeplinirii scopului antemenționat. Terților le este limitată capacitatea de a folosi și prelucra aceste date legal și contractual în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul document și ne vom asigura că aceștia vor fi supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate. Exceptând punerea la dispoziție a datelor către terții indicați mai sus, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, în lipsa unui temei legal, fără a obține prealabil consimțământul dumneavoastră. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator vor fi stocate astfel: (a) pe dispozitivele informatice aparținând personalului Operatorului, în format editabil sau scanat; (b) pe serverele societatii.


Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului, aveți următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:
1. Dreptul de acces: acesta vă asigură posibilitatea de a solicita informații legate de categoriile de date personale pe care le prelucrăm, scopul prelucrării, terții care au acces la aceste date, precum și orice altă informație relevantă pe care doriți să o aflați;
2. Dreptul la rectificarea datelor: în cazul în care datele comunicate nu mai sunt de actualitate sau în cazul unei erori materiale, puteți solicita ca acesta sa fie rectificate;
3. Dreptul la ștergerea datelor: acest drept este limitat de necesitatea noastră de (a) a le deține și prelucra, în cazul unei obligații sau a unui drept legal pe care o/îl avem, (b) în scopul de arhivare în interes public, (c) în scop statistic sau (d) orice alt interes sau scop care este necesar în exercitarea activității noastre sau care ar rezulta în urma raporturilor contractuale dintre părți;
4. Dreptul la restricționarea prelucrării: în cazul în care (a) prelucrarea ar fi nelegală, până la verificarea și eventual constatarea nelegalității prelucrării; (b) apreciați că datele dumneavoastră nu sunt corecte, pe perioada verificării corectitudinii acestora; (c) alte motive bine întemeiate care să justifice o astfel de restricționare;
5. Dreptul de a vă opune prelucrării: vi se recunoaște acest drept în cazul în care vă opuneți prelucrării justificate de interesul legitim al operatorului, cu excepția situației în care (a) motivele prelucrării sunt legitime și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) dacă prin prelucrarea datelor este exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul instanțelor de judecată. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor a căror consimțământ expres a fost acordat prealabil de către dumneavoastră, aveți posibilitatea retragerii consimțământului.
6. Dreptul la portabilitatea datelor: Regulamentul vă permite dreptul de a primit datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat precum și dreptul de a solicita comunicarea datelor către o altă instituție, în măsura în care Kayak Champions va avea posibilitatea logistică și tehnică de a proceda la o astfel de comunicare.
7. Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale, datele de indentificare ale instituției sunt: Denumire: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră precum și pentru a vă exercita drepturile recunoscute prin Regulament, vă rugăm să vă adresați ofițerului de conformitate din cadrul Asociației Club Sportiv Nautic Titanii la adresa de e-mail nautictitanii@gmail.com.
În final, vă mai aducem la cunoștință faptul că Asociația Club Sportiv Nautic Titanii va putea modifica Termenii și condițiile în mod unilateral, însă acest aspect va fi comunicat utilizatorilor și abonaților prin comunicarea unui e-mail cu cel mult 15 (cincisprezece) zile înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări.
Termenii și condițiile prezente sunt guvernate de legislația din România. În cazul unui litigiu, părțile au obligația de a încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, partea care se consideră prejudiciată se va putea adresa instanțelor competente. Pentru mai multe informații despre serviciile oferite de Asociația Club Sportiv Nautic Titanii, sau dacă aveți orice nelămurire, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail nautictitanii@gmail.com.